Γενικές συστάσεις – συμβουλές για πισίνες

Γενικές συστάσεις – συμβουλές για πισίνες

Καθαρίζεται τον πυθμένα και τα τοιχώματα της πισίνας με όση συχνότητα απαιτείται για να είναι πάντοτε καθαρά.

Να φροντίζεται ώστε οι αρμοί των πλακιδίων να είναι πάντα σε καλή κατάσταση (πλήρης).

 • Τα φίλτρα να διατηρούνται καθαρά.
 • Τα προφίλτρα των αντλιών να διατηρούνται καθαρά.
 • Η δεξαμενή υπερχείλισης και τα καλαθάκια των SKIMMERS να διατηρούνται καθαρά.
 • Η άμμος των φίλτρων να είναι σε καλή κατάσταση και να έχει την απαιτούμενη στάθμη ( μέχρι τον πάνω οριζόντιο σωλήνα ).
 • Ο περιβάλλων χώρος να διατηρείται καθαρός και τα νερά της πλύσεως να μην στραγγίζουν στην πισίνα.
 • Για το ξεκίνημα στην αρχή της εποχής και αφού έχει προηγηθεί έλεγχος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της άμμου και των φίλτρων :
 • Καθαρίστε καλά την πισίνα και τη δεξαμενή υπερχείλισης.
 • Απολυμάνετε καλά την πισίνα και τη δεξαμενή υπερχείλισης.
 • Γεμίστε με νερό και ρυθμίστε το pH.

Πισίνα σε λειτουργία.

 • Μετά μία ώρα, κάνετε υπερχλωρίωση.
 • Μετά μισή ώρα προσθέστε αλγκεοκτόνο.
 • Αργότερα προσθέστε κροκιδωτικό.

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί πρασινάδες στα τοιχώματα της πισίνας τότε ρυθμίζουμε το pH, το χλώριο, ρίχνουμε και το αλγκεοκτόνο κατά τα γνωστά και περιμένουμε 24 ώρες (πισίνα σε λειτουργία).
Την επόμενη βουρτσίζουμε για την απομάκρυνση των άλγκεων και τότε προσθέτουμε το κροκιδωτικό.
Μετά 4 ώρες ανακυκλοφορίας και εξάωρη παραμονή σε ηρεμία σκουπίζουμε τον πυθμένα όσο απαιτείται.

 • Για το σταμάτημα της πισίνας τον χειμώνα, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με την εταιρεία μας.