Συνήθη προβλήματα και λύσεις για πισίνες

Συνήθη προβλήματα και λύσεις για πισίνες
 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ : ΝΕΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ.
  ΛΥΣΗ :

  1. Ρύθμιση pH (7,2 – 7,6).
  2. Υπερχλωρίωση σύμφωνα με τα παραπάνω
  3. Προσθήκη αλγκεοκτόνου όπως κατά το αρχικό γέμισμα σύμφωνα με τα παραπάνω.
  4. Μετά πάροδο 24 ωρών βουρτσίζουμε και προσθέτουμε κροκιδωτικό σύμφωνα με τα παραπάνω.
  5. Σκουπίζουμε όσες φορές απαιτείται μετά από μία πλήρη ανακυκλοφορία του νερού.
 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΟΣ Ή ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΛΥΣΗ :

  1. Ρύθμιση pH (7,2 – 7,6).
  2. Υπερχλωρίωση όπως προηγούμενα.
  3. Προσθήκη αλγκεοκτόνου σύμφωνα με τα παραπάνω.
 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ : ΝΕΡΟ ΘΟΛΟ
  ΛΥΣΗ :

  1. Ρύθμιση pH (7,0 – 7,4).
  2. Προσθήκη κροκιδωτικού ανάλογα με την θολότητα.