ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Επισκευή πισίνας

Το τμήμα των τεχνικών μας είναι ειδικευμένο για την επισκευή, επιδιόρθωση και αντικατάσταση του φθαρμένου εξοπλισμού της πισίνας καθώς και για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Όλοι οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται και είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν τις απαραίτητες κατασκευές & συντηρήσεις καθώς έχουμε εμπειρία με όλα τα μοντέλα των προϊόντων που σας εξοπλίζουμε.

Book a service now!