Καθαρισμός - συντήρηση

Οι πισίνες και τα spa χρειάζονται εδική φροντίδα για την διατήρηση της εικόνας και υγιεινής τους σε υψηλό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα όταν είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός.
Έτσι προϊόντα καθαρισμού όπως σκούπες, βούρτσες, απόχες επιφάνειας, test kit, κ.λ.π. μπορούν να αναλάβουν την φροντίδα οποιασδήποτε πισίνας ή spa μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Εμφάνιση όλων των 6 αποτελεσμάτων