Παιχνίδι νερού, Corfu

Παιχνίδι νερού, Corfu

Αυτό το παιχνίδι νερού εκτοξεύει νερό σε διαφορετικά εφέ ανάλογα με το στόμιο που του προσαρμόζουμε.

Περιγραφή

Αυτό το παιχνίδι νερού εκτοξεύει νερό σε διαφορετικά εφέ ανάλογα με το στόμιο που του προσαρμόζουμε.
Στόμιο “A” εκτοξεύει το νερό σε μορφή ψεκασμού.
Στόμιο “B” εκτοξεύει 1 φαρδιά γραμμή νερού.
Στόμιο “C” εκτοξεύει 4 γραμμές νερού σε ευθύγραμμη διάταξη.
Στόμιο “D” εκτοξεύει 6 γραμμές νερού σε κυκλική διάταξη.

Δεν απαιτείται εξάρτημα εγκατάστασης